Vergunningen

Verblijfsvergunning en tewerkstellingsvergunning
Emigreren?
Eigen zaak beginnen?
Evenement?
……

Als u gaat emigreren naar Curacao en dus voor langere tijd op het eiland wilt verblijven, heeft u een vergunning nodig, ongeacht uw nationaliteit. Als u Nederlander of Amerikaan bent dan heeft u slechts een verklaring van rechtswege nodig zodra u langer dan 6 maanden op Curacao verbijft of zodra u gaat werken. Ook als u gaat stagelopen, als u gaat studeren, uw eigen bedrijf wilt opzetten of als u als rentenier of penshonado op het eiland wilt verblijven; u heeft tenminste 1, en soms meerdere vergunningen nodig. Welke vergunning van u van toepassing is hangt dus af van uw nationaliteit en met welk doel u naar Curacao wenst te komen. Er zijn veel mogelijkheden en uitzonderingen om de vergunning op de juiste wijze, met het juiste doel en met de juiste documenten in te dienen. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Komt u alleen, heeft u een partner, echtgenoot, kinderen? Dit speelt allemaal een rol voor aanvraag van de juiste vergunning en indiening van de juiste documenten.

Op het internet vindt u zeer verschillende en zelfs onjuiste informatie over vergunningen en de te volgen procedures. Dit komt mede omdat de politieke situatie op Curacao al enige tijd onstabiel is waardoor de wetten, regels maar vooral het beleid bij de verschillende overheidsinstellingen aan constante verandering onderhevig is. Veel informatie op internet is dus niet meer recent of van toepassing.
I for all heeft nauwe contacten met de overheidsinstellingen en is regelmatig persoonlijk aanwezig bij de Toelatingsorganisatie, ook wel de immigratiedienst Curacao genoemd. Wij zijn dus vrijwel altijd op de hoogte van recente veranderingen en trachten u altijd de juiste informatie te geven over de wetten, het beleid en de procedures die gelden voor het aanvragen van een vergunning.

I for all weet hoe ingewikkeld verschillende procedures zijn voor het aanvragen van vergunningen, waardoor het soms niet mogelijk is zelf de juiste keuze te maken, de juiste documenten in te dienen en de juiste handelingen te verrichten. I for all informeert en adviseert u graag over de regels, wetten, procedures aangaande de verschillende bovenstaande vergunningen. Ook voor deze vergunningen geldt dat, vanwege de politieke onstabiliteit, er vaak veranderingen in beleid en procedures worden aangebracht. Mocht I for all op uw vraag niet direct het juiste antwoord weten dan zal zij contact opnemen met de juiste instantie, uw vraag stellen en u alsnog van de juiste informatie voorzien. Mocht u wensen dat I for all u begeleidt en uw gehele vergunningaanvraag regelt, neemt u dan gerust contact met ons op.

I for all
verzorgt de
gehele aanvraag