Betalen voor Verklaring van rechtswege en vele andere vergunningen

BELANGRIJK

Kosten voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning, een Verklaring van Rechtswege en vele andere vergunningen op Curacao.

INGAANDE per 1 april 2014!

Op 6 februari jl. heeft het parlement te Curacao een aantal veranderingen in de Wet Toelating en uitzetting en de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curacao 1992, goedgekeurd.
Dit houdt in dat met deze landsverordening, de vrijstelling van zegel en kosten ten aanzien van verzoeken van een “vreemdeling”, wordt afgeschaft.

Eenieder die vanaf 1 april 2014 een vergunning nodig heeft, gaat voor deze vergunning betalen aan de Toelatingsorganisatie (=Emigratie/Immigratiedienst) te Curacao

Per 1 april 2014 gelden de volgende leges:

a. Bewijs van terugkeer Naf 170,-
b. Niet-van-toepassing verklaring Naf 170,-
c. Verklaring van Rechtswege Naf 560,-
d. Eerste verzoek (doel arbeid) Naf 600,-
e. Eerste verzoek (doel gezinshereniging) Naf 600,-
f. Voor meereizend gezinslid Naf 600,-
g. Eerste verzoek (doel studie) Naf 570,-
h. Eerste verzoek (doel rentenier) Naf 580,-
i. Eerste verzoek (doel gepensioneerd) Naf 580,-
j. Eerste verzoek (doel eigen bedrijf) Naf 580,-
k. Verlenging (doel arbeid) Naf 570,-
l. Verlenging (doel gezinshereniging) Naf 580,-
m. Verlenging (doel studie) Naf 570,-
n. Verlenging (doel rentenier) Naf 570,-
o. Verlenging (doel gepensioneerd) Naf 570,-
p. Verlenging (doel eigen bedrijf) Naf 570,-
q. Wijziging vergunning Naf 570,-
r. Vergunning tot onbepaalde tijd Naf 570,-
s. Stageverblijf Naf 470,-
t. Kort verblijf Naf 480,-
u. Verlenging toeristisch verblijf Naf 470,-
v. Definitief vertrek Naf 90,-
w. Afschrift Naf 140,00

Mocht u meer informatie wensen over deze nieuwe procedure zoals wanneer en waar de leges te betalen, neemt u dan contact op met I for all.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.