KOMEN EN GAAN

je hebt je VRW en je wilt je gaan inschrijven in het gemeenteregister Curaçao. Je geeft jouw huisnummer op maar na een kijkje in hun systeem wordt jo...

je hebt je VRW en je wilt je gaan inschrijven in het gemeenteregister Curaçao. Je geeft jouw huisnummer op maar na een kijkje in hun systeem wordt jo...

Een vraag uit de praktijk: als ik als Nederlander sta ingeschreven in het gemeentehuis te Curaçao en ik wil naar Nederland om daar voor maximaal 1 ja...

Duidelijkheid over zaken aangaande aanvragen/verlengen paspoort - sedula - autokeuring, intake voor vestigingsvergunning en verblijfsvergunning voor p...