Komen en gaan

Emigreren naar Curacao...
U heeft de keuze gemaakt
om te emigreren naar Curacao,
en nu?

Ongeacht welke nationaliteit u heeft, u kunt niet zomaar voor onbepaalde tijd op Curacao komen wonen of werken zonder een vergunning. Heeft u een Nederlands of Amerikaans paspoort en blijft u langer dan 6 maanden op Curacao of… gaat u direct werken? Dan heeft u een Verklaring van Rechtswege (VRW) nodig welke in principe moet zijn aangevraagd voordat u op het eiland arriveert. Zodra u het “bewijs van aanvraag VRW” heeft ontvangen mag u echter wel op Curacao aanwezig zijn en de toekenning of afwijzing van de beschikking (VRW) op het eiland afwachten.

Personen zonder Nederlands of Amerikaans paspoort dienen minimaal een verblijfsvergunning en, indien ze gaan werken, eerst een tewerkstellingsvergunning in hun bezit te hebben alvorens ze op Curacao arriveren. Zij dienen de toekenning of afwijzing van de beschikking (werkvergunning en/of verblijfsvergunning) in het buitenland af te wachten.
Voor alle vergunningen geldt dat er lege- en retributiekosten aan de overheid moeten worden betaald. De bedragen zijn afhankelijk van het soort vergunning dat u aanvraagt. U kunt een vergunning aanvragen met als doel stagiaire / student / werknemer / directeur / rentenier of zogenaamde penshonado (lokale term voor een gepensioneerde persoon). Tevens is er de mogelijkheid om een investeringsvergunning aan te vragen. Voor elke vergunning zijn verschillende documenten nodig welke moeten worden overlegd aan de Toelatingsorganisatie (ook wel de TO of immigratiedienst van Curacao genoemd).

I for all verzorgt de gehele aanvraag voor een Verklaring van Rechtswege en andere bovengenoemde vergunningen voor u en uw gezin. U hoeft hiervoor zelf niet op het eiland aanwezig te zijn.
Naast het aanvragen van vergunningen zijn er nog een heleboel andere zaken die bij een emigratie belangrijk zijn. I for all informeert u en helpt u graag met uw huisvestiging, het kopen van een auto, het openen van een bankrekening en vele andere zaken die met emigratie te maken hebben.
Wilt u meer weten over het aanvragen van uw Verklaring van Rechtswege, uw verblijfsvergunning of uw tewerkstellingsvergunning of heeft u andere vragen die met uw emigratie te maken hebben? Laat het gerust weten. I for all is u graag van dienst.

I for all
verzorgt de
gehele aanvraag